, October 01, 2023

SQL Server là gì? Hướng dẫn tải & cài đặt Microsoft SQL Server

  • Viết bởi  Pum
  •  Sep 16, 2023

SQL Server là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) được phát triển bởi Microsoft. Tìm hiểu về SQL Server trong bài viết này nhé!

  •   10 min reads
SQL Server là gì? Hướng dẫn tải & cài đặt Microsoft SQL Server
sql-server-la-gi

Bài viết liên quan