, June 14, 2024

DevOps Cloud là gì?


DevOps Cloud là sự kết hợp giữa văn hóa DevOps - một phương pháp nhằm cải thiện sự hợp tác giữa phát triển và vận hành - và sức mạnh của Cloud computing (Điện toán đám mây), mở ra cánh cửa mới cho việc tự động hóa và tối ưu hóa quy trình làm việc.

  •   7 min reads
DevOps Cloud là gì?