, July 20, 2024

Message Broker là gì? Giới Thiệu về Message Broker


Để giải quyết thách thức trong việc điều phối giao tiếp và chia sẻ dữ liệu, người ta đã sáng tạo ra nhiều công nghệ, trong đó có message broker. Bài viết này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về message broker và cách ứng dụng nó trong thực tế.

  •   8 min reads
Message Broker là gì? Giới Thiệu về Message Broker