, July 20, 2024

So sánh Kafka và RabbitMQ


Kafka và RabbitMQ là hai hệ thống phân phối message phổ biến, có cùng mục tiêu quản lý và truyền tải message, tuy nhiên, chúng cũng có nhiều điểm khác biệt.

  •   9 min reads
So sánh Kafka và RabbitMQ

Bài viết liên quan