, April 19, 2024

Master Data là gì? Vì sao Dữ Liệu Chủ lại quan trọng với doanh nghiệp?

  • Viết bởi  Pum
  •  Sep 09, 2023

Master data là tập hợp các định danh thống nhất và các thuộc tính mở rộng. Nó mô tả các thực thể cốt lõi của doanh nghiệp bao gồm khách hàng,....

  •   9 min reads
Master Data là gì? Vì sao Dữ Liệu Chủ lại quan trọng với doanh nghiệp?

Bài viết liên quan