, July 21, 2024

DATA ENGINEER LÀ GÌ? PHÂN BIỆT DATA ENGINEER VS DATA ANALYST

  • Viết bởi  Pum
  •  Apr 14, 2023

Data Engineer hay còn gọi là kỹ sư dữ liệu là chuyên gia trong lĩnh vực xử lý, tổng hợp, lưu trữ và quản lý dữ liệu.

  •   12 min reads
DATA ENGINEER LÀ GÌ? PHÂN BIỆT DATA ENGINEER VS DATA ANALYST

Bài viết liên quan