, July 20, 2024

SCALA LÀ GÌ? TẤT TẦN TẬT MỌI THỨ VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH SCALA

  • Viết bởi  Pum
  •  Apr 14, 2023

Scala là ngôn ngữ lập trình đa mẫu hình, chạy trên nền máy ảo Java cho phép lập trình viên sử dụng các công cụ và thư viện Java sẵn có.

  •   9 min reads
SCALA LÀ GÌ? TẤT TẦN TẬT MỌI THỨ VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH SCALA

Bài viết liên quan