, July 21, 2024

MONGODB LÀ GÌ? CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA MONGODB MÀ BẠN CẦN BIẾT

  • Viết bởi  Pum
  •  Apr 19, 2023

MongoDB là một hệ thống cơ sở dữ liệu phi quan hệ (NoSQL), mã nguồn mở được phát triển bởi MongoDB Inc à quản lý theo SSPL.

  •   11 min reads
MONGODB LÀ GÌ? CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA MONGODB MÀ BẠN CẦN BIẾT

Bài viết liên quan