, June 14, 2024

TYPESCRIPT LÀ GÌ? LỰA CHỌN GIỮA TYPESCRIPT VÀ JAVASCRIPT

  • Viết bởi  Pum
  •  Apr 05, 2023

TypeScript viết tắt TS là lập trình hướng đối tượng mã nguồn mở được phát triển bởi Microsoft, được xem là phiên bản nâng cao của JavaScript.

  •   7 min reads
TYPESCRIPT LÀ GÌ? LỰA CHỌN GIỮA TYPESCRIPT VÀ JAVASCRIPT

Bài viết liên quan