, July 21, 2024

NextJS là gì? Kiến thức NextJS cơ bản bạn cần biết


NextJS là framework mã nguồn mở được xây dựng trên nền tảng của React, cho phép chúng ta xây dựng các trang web tĩnh có tốc độ siêu nhanh và thân thiện.

  •   19 min reads
NextJS là gì? Kiến thức NextJS cơ bản bạn cần biết

Bài viết liên quan