, April 17, 2024

Git là gì? Tổng quan về Git cơ bản cho lập trình viên


Git là một hệ thống quản lý phiên bản phân tán được sử dụng để theo dõi và quản lý các sự thay đổi trong mã nguồn trong suốt quá trình phát triển phần mềm.

  •   13 min reads
Git là gì? Tổng quan về Git cơ bản cho lập trình viên

Bài viết liên quan