, July 20, 2024

Netflix Clone với ReactJS, Styled Components và Firebase (Firestore & Auth) - Phần 1


Hello các bạn, hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một series mới về chuyên mục ReactJS đó là series "Netflix Clone with ReactJS, Styled Components and Firebase (Firestore & Auth)". Trong phần đầu tiên của series này, chúng ta sẽ setup project của chúng ta trước nhé. Nào bắt đầu thôi 😉.

  •   4 min reads
Netflix Clone với ReactJS, Styled Components và Firebase (Firestore & Auth) - Phần 1

Bài viết liên quan