, June 14, 2024

Netflix Clone với ReactJS, Styled Components và Firebase (Firestore & Auth) - Phần 2


Sau phần 1 của series này, chắc hẵn các bạn đã nóng lòng muốn bắt tay ngay vào code rồi đúng không 😁. Okie, trong phần thứ 2 của series này, chúng ta sẽ cùng nhau tạo phần Story của trang Home dành cho khách trên trang Netflix nhé (Trang lúc ta vào mà chưa login ấy 😁). Nào! bắt đâu thôi!

  •   8 min reads
Netflix Clone với ReactJS, Styled Components và Firebase (Firestore & Auth) - Phần 2

Bài viết liên quan