, March 23, 2023

0 kết quả được tìm thấy

TỪ QUỐC HƯNG

TỪ QUỐC HƯNG

29 bài viết

Đam mêm lập trình Frontend, Yêu thích việc setup workspace theo phong cách tối giản

follow me :

Netflix Clone với ReactJS, Styled Components và Firebase (Firestore & Auth) - Phần 7

Nối tiếp phần 6 của series, trong phần này, chúng ta sẽ bắt tay vào code Sign Up page,config lại phần router để đáp ứng được vấn đề Authentication kèm theo tạo custom hook để listening for Authentication. Không dài dòng nữa, Chúng ta bắt đầu thôi 😁....

Netflix Clone với ReactJS, Styled Components và Firebase (Firestore & Auth) - Phần 7
Netflix Clone với ReactJS, Styled Components và Firebase (Firestore & Auth) - Phần 6

Trong phần này, chúng ta sẽ config React Context firebase cho project của chúng ta, sau đó tạo Sign In Page và apply Authentication màfirebase cung cấp cho project của chúng ta nhé. Bắt đầu thôi 😉!...

Netflix Clone với ReactJS, Styled Components và Firebase (Firestore & Auth) - Phần 6
Netflix Clone với ReactJS, Styled Components và Firebase (Firestore & Auth) - Phần 5

Trong phần 5 này, chúng ta sẽ hoàn thiện Guest Home Page và config để connect với firebase, chuẩn bị cho các phần tiếp theo nhé 😉....

Netflix Clone với ReactJS, Styled Components và Firebase (Firestore & Auth) - Phần 5
Netflix Clone với ReactJS, Styled Components và Firebase (Firestore & Auth) - Phần 4

Trong phần 4 của series này, chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thiện phần Guest Home Page . Lần này, chúng ta sẽ bắt tay vào code phần FAQs component, thực hiện config router để redirects qua lại các page nhé. Cùng bắt đầu thôi 😉....

Netflix Clone với ReactJS, Styled Components và Firebase (Firestore & Auth) - Phần 4
Netflix Clone với ReactJS, Styled Components và Firebase (Firestore & Auth) - Phần 3

Tiếp tục công việc đang dang dở ở phần 2, trong phần 3 này chúng ta sẽ làm phần Footer ở Guest Home Page này, kèm theo đó chúng ta sẽ apply các tool như ESLint và Prettier vào project của chúng ta nhé....

Netflix Clone với ReactJS, Styled Components và Firebase (Firestore & Auth) - Phần 3
Netflix Clone với ReactJS, Styled Components và Firebase (Firestore & Auth) - Phần 2

Sau phần 1 của series này, chắc hẵn các bạn đã nóng lòng muốn bắt tay ngay vào code rồi đúng không 😁. Okie, trong phần thứ 2 của series này, chúng ta sẽ cùng nhau tạo phần Story của trang Home dành cho khách trên trang Netflix nhé (Trang lúc ta vào mà chưa login ấy 😁). Nào! bắt đâu thôi!...

Netflix Clone với ReactJS, Styled Components và Firebase (Firestore & Auth) - Phần 2
Netflix Clone với ReactJS, Styled Components và Firebase (Firestore & Auth) - Phần 1

Hello các bạn, hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một series mới về chuyên mục ReactJS đó là series "Netflix Clone with ReactJS, Styled Components and Firebase (Firestore & Auth)". Trong phần đầu tiên của series này, chúng ta sẽ setup project của chúng ta trước nhé. Nào bắt đầu thôi 😉....

Netflix Clone với ReactJS, Styled Components và Firebase (Firestore & Auth) - Phần 1
Hướng dẫn clone instagram với React JS và Firebase phần 5.

Trong phần 5 này, chúng ta sẽ sửa dụng tài khoản mà ta đã đăng ký trên app của mình để đăng những bài viết cũng như ảnh lên app instagram clone này, kèm theo các comment và lưu xuống database của firebase. Okie! không dài dòng nữa, chúng ta bắt đầu thôi 😁....

Hướng dẫn clone instagram với React JS và Firebase phần 5.
Hướng dẫn clone instagram với React JS và Firebase phần 4.

Hello các bạn, Trong phần 4 này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và sử dụng các phương thức mà firebase cung cấp cho chúng ta để có thể đăng ký một tài khoản, sử dụng nó để Sign In vào app của chúng ta 😁 nào chúng ta bắt đầu thôi 😉...

Hướng dẫn clone instagram với React JS và Firebase phần 4.
Hướng dẫn clone instagram với React JS và Firebase phần 3.

Trong phần thứ 3 này, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết chuyện render cả một đống các bài post nhưng thế nào, cách implement Firebase Database, cách truy cập Database từ Firebase để lấy dữ liệu ra như thế nào. Chúng ta bắt đầu thôi 😁....

Hướng dẫn clone instagram với React JS và Firebase phần 3.
Page 1 of 3
Next Posts
You've successfully subscribed to 200Lab Blog
Great! Next, complete checkout for full access to 200Lab Blog
Xin chào mừng bạn đã quay trở lại
OK! Tài khoản của bạn đã kích hoạt thành công.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.
Your link has expired.