, July 21, 2024

Hướng dẫn clone instagram với React JS và Firebase phần 5.


Trong phần 5 này, chúng ta sẽ sửa dụng tài khoản mà ta đã đăng ký trên app của mình để đăng những bài viết cũng như ảnh lên app instagram clone này, kèm theo các comment và lưu xuống database của firebase. Okie! không dài dòng nữa, chúng ta bắt đầu thôi 😁.

  •   6 min reads
Hướng dẫn clone instagram với React JS và Firebase phần 5.

Bài viết liên quan