, July 20, 2024

Làm thế nào để sử dụng SVG tốt hơn trong các ứng dụng Flutter?

  • Viết bởi  Chau Le
  •  Nov 08, 2021

Là định dạng tiêu chuẩn cho đồ họa vector, Scalable Vector Graphics (SVG) có những lợi thế về độ phân giải hình ảnh mà bitmap không thể so sánh được. Vì vậy, phải chăng SVG luôn là sự lựa chọn tốt nhất?

  •   10 min reads
Làm thế nào để sử dụng SVG tốt hơn trong các ứng dụng Flutter?

Bài viết liên quan