, July 20, 2024

Hướng dẫn làm Splash screen hỗ trợ light/dark mode trong Flutter

  • Viết bởi  Kieu Hoa
  •  Nov 09, 2021

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thiết lập splash screen tùy chỉnh với màu nền và hình ảnh chế độ tối và sáng trên cả iOS và Android.

  •   7 min reads
Hướng dẫn làm Splash screen hỗ trợ light/dark mode trong Flutter

Bài viết liên quan