, July 20, 2024

Có gì mới trong phiên bản TypeScript 4.5?

  • Viết bởi  Nguyên
  •  Nov 23, 2021

Phiên bản TypeScript 4.5 được phát hành vào ngày 17 tháng 11. Cũng khá lâu rồi TypeScript mới phát hành bản cập nhập tiếp theo. Vậy thì trong lần trở lại lần này sẽ có những cải tiến gì thú vị? Cùng đọc tiếp bài viết dưới đây nhé!

  •   8 min reads
Có gì mới trong phiên bản TypeScript 4.5?

Bài viết liên quan