, July 20, 2024

Hướng dẫn clone instagram với React JS và Firebase phần 2.


Trong phần 1 của series này, chúng ta tiến hành setup một project ReactJS bằng câu lệnh create-react-app,đăng ký và tạo app trên firebase để có thể sử dụng và lưu trữ data. Trong phần 2 này, chúng ta sẽ tạo header cho nó và tạo component post để hiển thị bài đăng nhé 😉. Nào bắt đầu thôi 😁!

  •   8 min reads
Hướng dẫn clone instagram với React JS và Firebase phần 2.

Bài viết liên quan