, July 21, 2024

Hướng dẫn clone instagram với React JS và Firebase phần 3.


Trong phần thứ 3 này, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết chuyện render cả một đống các bài post nhưng thế nào, cách implement Firebase Database, cách truy cập Database từ Firebase để lấy dữ liệu ra như thế nào. Chúng ta bắt đầu thôi 😁.

  •   8 min reads
Hướng dẫn clone instagram với React JS và Firebase phần 3.

Bài viết liên quan