, April 17, 2024

10 dự án Data Analytics hàng đầu

  • Viết bởi  Kieu Hoa
  •  Oct 07, 2021

Nếu muốn có một nền tảng Data Analytics vững chắc thì cần có một portfolio chứa các dự án data analytics.

  •   8 min reads
10 dự án Data Analytics hàng đầu

Bài viết liên quan