, July 20, 2024

Sự khác nhau giữa ngôn ngữ lập trình Python và C++

  • Viết bởi  Pum
  •  Jul 28, 2022

C++ và Python là hai ngôn ngữ có các tính năng và ứng dụng đa dạng. Python có cú pháp đơn giản , mã code dễ và phù hợp với người mới bắt đầu hơn.

  •   10 min reads
Sự khác nhau giữa ngôn ngữ lập trình Python và C++

Bài viết liên quan