, July 21, 2024

Google Data Studio là gì? Hướng dẫn sử dụng Google Data Studio cho người mới

  • Viết bởi  Pum
  •  Jul 29, 2022

Google Data Studio (GDS) hay còn gọi là Data Studio là một công cụ báo cáo và trực quan hóa dữ liệu (data visualization).

  •   13 min reads
Google Data Studio là gì? Hướng dẫn sử dụng Google Data Studio cho người mới

Bài viết liên quan