, June 14, 2024

Power BI Desktop là gì? Hướng dẫn download Power BI Desktop

  • Viết bởi  Pum
  •  Jul 29, 2022

Power BI Desktop là công cụ tạo báo cáo và phân tích dữ liệu miễn phí mà bạn có thể cài đặt trên máy tính Windows.

  •   8 min reads
Power BI Desktop là gì? Hướng dẫn download Power BI Desktop

Bài viết liên quan