, May 28, 2024

Dữ liệu là gì? Có những phân loại dữ liệu nào?

  • Viết bởi  Nga Vu
  •  May 14, 2023

Dữ liệu là tập hợp thông tin được thu thập bằng quan sát, đo lường, nghiên cứu hoặc phân tích. Chúng có thể bao gồm các sự kiện, con số, tên, số liệu hoặc thậm chí mô tả sự vật

  •   7 min reads
Dữ liệu là gì? Có những phân loại dữ liệu nào?

Bài viết liên quan