, June 14, 2024

APACHE SPARK LÀ GÌ? TỔNG QUAN VỀ APACHE SPARK CHO NGƯỜI MỚI

  • Viết bởi  Pum
  •  Apr 27, 2023

Apache Spark là framework mã nguồn mở tính toán cụm được thiết kế để cung cấp tốc độ tính toán, khả năng mở rộng (scalability),... cho Big data.

  •   8 min reads
APACHE SPARK LÀ GÌ? TỔNG QUAN VỀ APACHE SPARK CHO NGƯỜI MỚI

Bài viết liên quan