, May 28, 2024

Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Python cơ bản

  • Viết bởi  Van Anh
  •  Oct 11, 2023

Python là ngôn ngữ lập trình phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như lập trình, phát triển web, machine learning và data science.

  •   8 min reads
Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Python cơ bản

Bài viết liên quan