, June 14, 2024

Flutter: Có gì mới trong Flutter 2?

  • Viết bởi  Chau Le
  •  Jul 02, 2021

Có rất nhiều điều thú vị trong bản phát hành Flutter 2. Để biết tổng quan về những tính năng mới trên Flutter 2 và Dart 2.12 . Để xem bản thân Flutter 2 có gì mới, hãy tiếp tục đọc!

  •   24 min reads
Flutter: Có gì mới trong Flutter 2?

Bài viết liên quan