, April 17, 2024

Flutter Tutorial 2021 #26 - Tìm hiểu Slider Widget & thực hiện màn hình Control

  • Viết bởi  Nguyên
  •  Sep 03, 2021

Bạn có biết Slider Widget trong Flutter hoạt động như thế nào không? Và cách làm sao để thực hiện màn hình Control? Cùng xem video dưới đây để hiểu hơn về những thứ trên và hoàn thiện những bước tiếp theo của app English Card nhé!

  •   1 min read
Flutter Tutorial 2021 #26 - Tìm hiểu Slider Widget & thực hiện màn hình Control

Bài viết liên quan