Courses

 • 18 Lessons

  Blockchain 101 – Cơ bản cho người mới

  Tổng hợp và giải thích các nội dung blockchain cơ bản cho người mới
 • 13 Lessons

  Khoá học blockchain dành cho nhà tạo lập – 2022

  Các nội dung nền tảng quan trọng cho các nhà tạo lập dự án để phòng tránh các rủi ro dưới góc nhìn công nghệ. Bao gồm phân tích các vấn cốt lõi, các bước thiết kế và phát hành Token và Tokenomic.

 • 78 Lessons

  Lập trình blockchain – Solidity Ethereum

  Khóa học được thiết lập nhằm giúp bạn hiểu rõ về ngôn ngữ lập trình Solidity – ngôn ngữ phổ biến dùng để viết Smart Contract từ cơ bản đến nâng cao thông qua các ví dụ và project thực tế. Ngoài ra, bạn sẽ được thực hành với các Framework nổi tiếng khi lập trình Blockchain: Truffle, OpenZeppelin

 • 45 Lessons

  Lập trình blockchain NFT & WEB3

  Khoá học lập trình hướng dẫn từng bước xây dựng Token, NFT cho các hệ thống tương tự loyalty, play-to-earn. Bên cạnh đó là lập trình các Smart Contracts quản lý lock/release Token, NFT Marketplace và giao tiếp backendon-chain.