Lập trình blockchain NFT & WEB3

Khoá học lập trình hướng dẫn từng bước xây dựng Token, NFT cho các hệ thống tương tự loyalty, play-to-earn. Bên cạnh đó là lập trình các Smart Contracts quản lý lock/release Token, NFT Marketplace và giao tiếp backendon-chain.

Blockchain hiện là xu hướng công nghệ hàng đầu. Với sự bùng nổ từ các sản phẩm tài chính (DeFi), Game (Play-to-Earn) hay GameFi đã khiến một lượng không nhỏ các nhà tạo lập, nhà đầu tư quan tâm tham gia vào thị trường này. 200Lab cho rằng xu hướng này sẽ còn phát triển mạnh mẽ trong vài năm tới.

Đối với các developer, blockchain thực sự là sân chơi hấp dẫn, tiềm năng và có thể giúp bạn tăng nhanh thu nhập trong thời gian tới. Theo quan sát từ 200Lab, các bạn thường gặp rất nhiều khó khăn như sau:

  • Blockchain quá mới nên việc tự học gặp rất nhiều khó khăn, thiếu tài liệu và người hướng dẫn giàu kinh nghiệm.
  • Lo lắng về lựa chọn blockchain có thực sự tốt hay chỉ là một game tài chính dành cho các cá mập và nhà đầu tư?!
  • Bạn có nhu cầu tích hợp Blockchain vào app nhưng lại không rõ cơ chế và các rủi ro cần phòng tránh. Thiệt hại là rất khủng khiếp!!!

Course Content

1. Giới thiệu sơ lược về một dự án Dapp
2. Giới thiệu dự án sàn NFT
3. Xây dựng BEP-20 từ thư viện OpenZeppelin
4. Xây dựng contract NFT
5. Xây dựng contract Marketplace
6. Thực hiện Contract Lock Token & deploy toàn bộ Contract
7. Interact với contract bằng thư viện web3js
1 of 2
Not Enrolled

Course Includes

  • 45 Lessons