Lập trình blockchain – Solidity Ethereum

Khóa học được thiết lập nhằm giúp bạn hiểu rõ về ngôn ngữ lập trình Solidity – ngôn ngữ phổ biến dùng để viết Smart Contract từ cơ bản đến nâng cao thông qua các ví dụ và project thực tế. Ngoài ra, bạn sẽ được thực hành với các Framework nổi tiếng khi lập trình Blockchain: Truffle, OpenZeppelin

Blockchain hiện là một trong những trending công nghệ hàng đầu. Với sự bùng nổ từ các sản phẩm tài chính (DeFi), Game (Play-to-Earn) hay GameFi đã khiến một lượng không nhỏ các nhà tạo lập, developer, nhà đầu tư quan tâm tham gia vào thị trường này.

Nhưng nếu bạn chỉ là một lập trình viên hay kỹ sư, thậm chí chỉ là một người bình thường mới tìm hiểu thì liệu bạn có thể dễ dàng:

  • Biết rõ bản chất thực sự của dự án Blockchain.
  • Blockchain Developer là vị trí siêu hấp dẫn nhà tuyển dụng nhưng lại không biết học như thế nào?

Course Content

1. Tìm hiểu & cài đặt Metamask
2. Lập trình Smart Contract với ngôn ngữ Solidity
3. Project 1: Fund Wallet
1 of 2
Not Enrolled

Course Includes

  • 78 Lessons