DevOps for Backend Developer (Live Recorded)

Khoá học DevOps for Backend Developer được xây dựng dựa trên nhu cầu thiết thực từ các công ty lớn, sở hữu hệ thống microservices chịu tải cao.

Khoá học DevOps for Backend Developer được xây dựng dựa trên nhu cầu thiết thực từ các công ty lớn, sở hữu hệ thống microservices chịu tải cao.

Lộ trình khoá học được xây dựng trên một lộ trình tutorial từ các source code backend (Go và Node), frontend (React). Các học viên sẽ được trải nghiệm từng bước triển khai các công cụ thông dụng trong DevOps để triển khai và vận hành các service một cách hiệu quả nhất.

  • Docker & Kubernetes (k8s) on AWS.
  • Fluentd (Log collector).
  • Monitoring (Grafana + Prometheus).
  • CI & CD.
  • Logging (Grafana Loki).
Not Enrolled

Course Includes

  • 23 Lessons