Golang Scalable Backend (G09 Live Recorded)

Xây dựng hệ thống tải cao lên đến 100k CCU, gRPC, Docker, Logging, Monitoring, Tracing Microservices cơ bản với Golang

Golang đang ngày càng được các công ty công nghệ ưu chuộng, đặc biệt là những nơi đang sử dụng Cloud NativeMicroservices. Với đặc điểm syntax đơn giản nhưng lại có hiệu năng như ngôn ngữ C giúp Golang trở thành một lựa chọn sáng giá.

  • Xây dựng hệ thống tải cao lên đến 100k CCU.
  • Sử dụng gRPC tăng tải service.
  • Kiến trúc dễ mở rộng và chuyển lên Microservices.
  • DevOps: Docker, Logging, Monitoring, Tracing.
  • Nắm vững Golang và các thư viện API thường dùng.
Not Enrolled

Course Includes

  • 23 Lessons