, February 06, 2023

0 kết quả được tìm thấy

Cỏ Trời

Cỏ Trời

1 bài viết

NOTHING IS IMPOSSIBLE

follow me :

Tìm hiểu toàn tập về Blockchain

Blockchain là một cơ sở dữ liệu phân tán, thông tin được lưu trữ trong các khối .Các khối liên kết lại với nhau bằng các mã hóa và được sắp xếp trình tự theo thời gian. Blockchain được thiết kế để chống lại việc thay đổi của dữ liệu. Do đó, một khi dữ liệu được thêm vào thì sẽ không thay đổi được....

Tìm hiểu toàn tập về Blockchain
Page 1 of 1
You've successfully subscribed to 200Lab Blog
Great! Next, complete checkout for full access to 200Lab Blog
Xin chào mừng bạn đã quay trở lại
OK! Tài khoản của bạn đã kích hoạt thành công.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.
Your link has expired.