, July 21, 2024

Tìm hiểu toàn tập về Blockchain


Blockchain là một cơ sở dữ liệu phân tán, thông tin được lưu trữ trong các khối .Các khối liên kết lại với nhau bằng các mã hóa và được sắp xếp trình tự theo thời gian. Blockchain được thiết kế để chống lại việc thay đổi của dữ liệu. Do đó, một khi dữ liệu được thêm vào thì sẽ không thay đổi được.

  •   11 min reads
Tìm hiểu toàn tập về Blockchain

Bài viết liên quan