, June 14, 2024

DeFi là gì? Tìm hiểu về Tài Chính Phi Tập Trung

  • Viết bởi  Kieu Hoa
  •  Sep 08, 2023

Defi là gì? Đầu tư tài chính phi tập trung như thế nào hiệu quả? Phân biệt Defi, Cefi và NFT như thế nào? Cùng 200Lab Blog tìm hiểu nhé!

  •   13 min reads
DeFi là gì? Tìm hiểu về Tài Chính Phi Tập Trung

Bài viết liên quan