, July 20, 2024

Sự khác biệt giữa Blockchain vs Cryptocurrency (Tiền điện tử)


Blockchain và tiền điện tử là hai thuật ngữ thường được sử dụng để thay thế cho nhau. Tuy nhiên, sẽ có sự khác biệt lớn giữa hai điều này. Tiền điện tử là loại tiền kỹ thuật số sử dụng blockchain làm sổ cái để lưu trữ hồ sơ của các giao dịch tiền điện tử.

  •   7 min reads
Sự khác biệt giữa Blockchain vs Cryptocurrency (Tiền điện tử)

Bài viết liên quan