, July 21, 2024

Top 5 công cụ Business Intelligence (BI)

  • Viết bởi  Kieu Hoa
  •  Jul 14, 2022

Doanh nghiệp có cả kho dữ liệu khổng lồ. Nhiệm vụ của họ là lọc thông tin, tiến hành phân tích. Dưới đây là một số công cụ BI được ưa thích nhất.

  •   6 min reads
Top 5 công cụ Business Intelligence (BI)

Bài viết liên quan