, July 21, 2024

Cryptocurrency là gì? Những điều cần biết về Cryptocurrency

  • Viết bởi  Pum
  •  Jun 04, 2022

Tiền mã hóa (Cryptocurrency) là thuật ngữ được ghép từ hai từ mã hoá/mật mã (Cryptography) với tiền tệ (Currency). Đây là tiền điện tử được bảo mật bằng kỹ thuật mã hóa

  •   9 min reads
Cryptocurrency là gì? Những điều cần biết về Cryptocurrency

Bài viết liên quan