, April 19, 2024

Làm sao để trở thành Blockchain Developer?

  • Viết bởi  Pum
  •  Jun 09, 2022

Dể trở thành Blockchain Developer, thì việc biết tương tác với smart contract là chưa đủ, còn rất nhiều công việc khác mà một Blockchain Dev cần phải đảm nhận. Vậy những công việc khác đó là gì?

  •   2 min reads
Làm sao để trở thành Blockchain Developer?

Bài viết liên quan