, April 19, 2024

DAPP LÀ GÌ? DAPP HAY NHƯNG CÓ HOÀN HẢO

  • Viết bởi  Pum
  •  Apr 06, 2023

DApp là ứng dụng phi tập trung. Đây là ứng dụng được xây dựng trên các nền tảng blockchain như Ethereum, Binance Smart Chain hay Solana.

  •   8 min reads
DAPP LÀ GÌ? DAPP HAY NHƯNG CÓ HOÀN HẢO

Bài viết liên quan