, July 20, 2024

Web2 là gì? Web3 là gì? So sánh Web 2.0 & Web 3.0


Sự ra đời của Web2 (Web 2.0) và Web3 (Web 3.0) đã thay đổi hành vi của người dùng trực tuyến. Cùng tìm hiểu về Web2 và Web3 nhé!

  •   10 min reads
Web2 là gì? Web3 là gì? So sánh Web 2.0 & Web 3.0

Bài viết liên quan