, October 01, 2023

Tìm hiểu kiểu dữ liệu Boolean trong Solidity


Trong bài viết này, mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu kiểu dữ liệu Boolean trong Solidity thông qua các demo cơ bản nhé!

  •   5 min reads
Tìm hiểu kiểu dữ liệu Boolean trong Solidity

Bài viết liên quan