, September 22, 2023

OAuth là gì? OAuth 2.1 có gì khác biệt với OAuth 2.0


Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu về OAuth, cách mà OAuth bảo vệ dữ liệu của chúng ta, cũng như so sánh hai phiên bản OAuth 2.0 và OAuth 2.1

  •   16 min reads
OAuth là gì? OAuth 2.1 có gì khác biệt với OAuth 2.0

Bài viết liên quan