, July 20, 2024

OAuth là gì? So sánh OAuth 2.1 và OAuth 2.0


OAuth là một giao thức quan trọng, đặc biệt trong bảo mật và quản lý truy cập. Cùng tìm hiểu về OAuth 2.1 và OAuth 2.0 nhé!

  •   18 min reads
OAuth là gì? So sánh OAuth 2.1 và OAuth 2.0

Bài viết liên quan