, July 20, 2024

JWT là gì? Các thành phần chính trong JWT


JWT (JSON Web Token) là một tiêu chuẩn mã nguồn mở (RFC 7519) dùng để truyền tải thông tin an toàn, gọn nhẹ và khép kín giữa các bên tham gia dưới dạng JSON

  •   7 min reads
JWT là gì? Các thành phần chính trong JWT

Bài viết liên quan