, July 20, 2024

NFT là gì? Làm thế nào để tạo ra một NFT?

  • Viết bởi  Kieu Hoa
  •  Jun 04, 2022

NFT là một tài sản kỹ thuật số, đại diện những vật thể trong thế giới thực như nghệ thuật, âm nhạc, vật phẩm trong trò chơi và video

  •   11 min reads
NFT là gì? Làm thế nào để tạo ra một NFT?

Bài viết liên quan