, May 28, 2024

Tìm hiểu toàn tập về Gas Fee và các đơn vị tính trong Ethereum


Mình sẽ tìm hiểu Gas Fee trong Ethereum là gì, tại sao phải cần nó và các đơn vị tính. Ngoài ra, anh chị sẽ hiểu rõ được các thông số xuất hiện trong giao diện MetaMask của mình cũng như biết cách config lại các thông số của gas fee sao cho hợp lý.

  •   11 min reads
Tìm hiểu toàn tập về Gas Fee và các đơn vị tính trong Ethereum

Bài viết liên quan