, April 19, 2024

Mọi thứ bạn cần biết về Route Transition của Flutter

  • Viết bởi  Chau Le
  •  Feb 16, 2022

Chúng ta cũng có thể kết hợp nhiều transition để tạo ra thứ gì đó tuyệt vời như scale và rotate cùng một lúc.

  •   5 min reads
Mọi thứ bạn cần biết về Route Transition của Flutter

Bài viết liên quan