, June 14, 2024

Chuyển Ether qua lại giữa các Account thông qua MetaMask


Ở các bài viết trước, mình đã cùng nhau tạo ví MetaMask và nhận free Ether trên các trang Faucet rồi thì ở bài viết này em sẽ hướng dẫn anh chị thực hiện transaction chuyển Ether qua lại giữa các Account trong ví.

  •   5 min reads
Chuyển Ether qua lại giữa các Account thông qua MetaMask

Bài viết liên quan